Helsesøster på Dahlske vgs

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle skolens elever.

Helsesøster

Helsesøstertjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis, skal være lett tilgjengelig og ha kort ventetid. Helsesøster har taushetsplikt.

  • Helsesøster er til stede på Dahlske alle skoledager:
  • Mandag, onsdag, torsdag og fredag klokken 08.00-14.00
  • Tirsdag klokken 08.00-12.00

Du finner helsesøster innerst i gangen ved rådgiverne. I hovedsak prioriteres”åpen dør”. Du trenger ikke bestille time, det er bare å komme innom. Er det kø, kan du prøve litt senere, eller sende sms, så tar helsesøster kontakt. Du kan også ringe og avtale time.

Helsesøster kan være støttespiller og samtalepartner og kan også gi råd og veiledning om tema som har med helse å gjøre. Er det behov for ytterligere hjelp, vil hun kunne hjelpe til med å henvise videre.

Stikkord for aktuelle tema eller problemstillinger kan være: Trivsel, fysiske og psykiske plager, mat/spiseproblemer, søvn, prevensjon, seksualitet, testing for klamydia, spørsmål rundt graviditet, identitet, konflikter, hjemmesituasjon, selvfølelse/selvtillit, venner, ensomhet, selvskading og rus.

Du kan selv velge om du vil komme alene eller sammen med en venn, og helsesøster kan også samle grupper etter tema og behov. 

Du kan få lapp med deg, slik at du får gyldig fravær.

Foreldre/foresatte og lærere er også velkommen til å ta kontakt omkring bekymring og behov knyttet til eleven.

Av og til kan det være godt å snakke med noen! Velkommen innom.

Psykisk helse og/eller rusutfordringer?

Skolehelsetjenesten tilbyr også samtaler til elever som opplever utfordringer med psykisk helse og/eller rusproblematikk. Vi er tilgjengelig når tanker eller følelser forstyrrer hverdagen slik at livet blir vanskelig. Eller kanskje spill eller rusmidler styrer dagen mer enn du er komfortabel med?

Vi holder til i kontoret ved siden av helsesøster.

Ta kontakt med en av oss på sms eller telefon, så setter vi opp en timeavtale.

Det er også mulig å komme innom for en liten prat når døra er åpen.

Psykisk helsearbeider, Hege Igland, er tilstede onsdager fra 10.30 og ut dagen.

Ruskonsulent, Christine Fredriksen, vil være til stede på tirsdager. Ta gjerne kontakt på mobil!

For de elevene som er ute i praksis, er det mulig å avtale andre møtetidspunkt.

  • Psykisk helsearbeider                                     
  • Hege Igland                                                      
  • 48997727                                                        
  • Hege.igland@grimstad.kommune.no