Skoleguide og reglement

Skoleguiden er erstattet av en Elevhåndbok, som inneholder beskrivelse av de aller fleste praktiske og pedagogiske spørsmålstillingene som elever og foresatte har. Elevhåndboken er gjort tilgjengelig i Fronter. Skolereglementet beskriver hvordan vi forholder oss til hverandre ved Dahlske videregående skole. Ved å lese disse dokumentene vil du få et godt inntrykk av hvordan det er å være elev ved Dahlske videregående skole.

  • Klikk her for å få frem skolereglement for fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder.
  • Klikk her for å få frem "Særskilte tilleggsregler til ordensreglementet for Dahlske vgs"

PC-reglement for Aust-Agder fylkeskommune