Skoleguide og reglement

Skoleguiden vil i løpet av kort tid bli erstattet av en Elevhåndbok, som inneholder beskrivelse av de aller fleste praktiske og pedagogiske spørsmålstillingene som elever og foresatte har. Skolereglementet beskriver hvordan vi forholder oss til hverandre ved Dahlske videregående skole. Ved å lese disse dokumentene vil du få et godt inntrykk av hvordan det er å være elev ved Dahlske videregående skole.

Her vil det snart komme kopling til den nye Elevhåndboken som erstatter den tidligere skoleguiden for Dahlske videregående skole

  • Klikk her for å få frem skolereglement for fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder.
  • Klikk her fo å få frem "Særskilte tilleggsregler til ordensreglementet for Dahlske vgs"

PC-reglement for Aust-Agder fylkeskommune