Planer for skoleåret

Her vil du finne oversikter over de planene som er lagt for inneværende skoleår, samt skoleruta også for kommende skoleår.

Skolerute

Prøveplaner, eksamensplaner og møteplaner finnes på Fronter: