Operasjon Dagsverk

"Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen"

Operasjon Dagsverk v/Sandra Skiaker

Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon som arrangeres årlig av, med og for ungdom i Norge. Det bygger på prinsipper om frivillighet, solidaritet, ungdom og utdanning. Norske skoleelever gir en dag av sin utdanning for å jobbe slik at ungdommer i andre deler av verden skal få mulighet til å ta en utdanning.

Operasjon Dagsverk er delt i to: Internasjonal Uke og OD-dagen.

Internasjonal Uke er ODs informasjonskampanje som arrangeres av skolene i forkant av OD-dagen. Informasjonskampanjen går ut på å bevisstgjøre elevene på sin mulighet for å bidra til å skape en mer rettferdig verden. 

Internasjonal Uke avsluttes med OD-dagen. Denne dagen skal alle elevene, som vil, jobbe og tjene inn en gitt sum som skal gå til årets OD-prosjekt. Hver skole har en egen OD-komite som tar seg av det praktiske rundt Operasjon Dagsverk. 

Du kan lese om årets OD-prosjekt her.

Operasjon Dagsverk: StandFoto: Operasjon Dagsverk v/Sandra Skiaker