Vitnemål

Alle som ikke har fått sitt vitnemål eller kompetansebevis, kan få det utlevert ved å henvende seg i resepsjonen ut juni.