Ledige stillinger

Fra 1.8.19 har Dahlske videregående skole to stillinger ledig. Den ene er fast stilling som assisterende rektor (100 %) og den andre er fast stilling som avdelingsleder for yrkesfag (100 %).

Assisterende rektor er rektors nærmeste medarbeider og stedfortreder og er en del av skolens lederteam som sammen er ansvarlig for daglig drift og utvikling av skolen. Stillingen omfatter også drifts- og personalansvar for en pedagogisk avdeling, for tiden avdeling for pedagogiske fellestjenester. 

Avdelingsleder for yrkesfag er en del av skolens lederteam og omfatter drifts- og personalansvar for en pedagogisk avdeling, for tiden avdeling for tekniske yrkesfag (utdanningsprogrammene BAT, TIP og EL). Vi trenger en avdelingsleder som trives med å være tett på elever og lærere, og i nært samarbeid med rådgiverteamet.

Klikk her for å søke