Miljøfyrtårnsertifisert for 3 nye år

Dahlske videregående skole er sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn for 3 nye år

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy som bidrar til gode rutiner og holdninger når det gjelder arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, transport og innkjøp på skolen. Dette er norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Årlig klima- og miljørapport for skolen skal behandles i skoleutvalgsmøte onsdag 21. mars.

Mer om Miljøfyrtårn