Thor Heyerdahl Stipend 2017

Under markeringen av Thor Heyerdahls 100-årsjubileum 6. oktober 2014, ga regjeringen en gave på kr 150.000 til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute. Gaven ble gitt i form at tre stipender à 50.000 kroner. Intensjonen er at stipendene skal gå til unge mennesker som er engasjert i områdene globale klima- og miljøspørsmål, kulturarv og internasjonal dialog. Instituttet har valgt å dele stipendene ut over tre år, med ett nytt tema hvert år.

Foto: Ellen Katrine Jensen

Årets konkurranse hadde kulturarv og identitet som tema. Det ble hard konkurranse blant mange gode bidrag.

Nesten alle Norges hjørner, Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Nordland, Telemark, Finnmark, Akershus og Aust-Agder, var representert. Bidragene viste stor bredde innen en mengde uttrykk og kommunikasjonsformer. Prosjektene bestod av illustrasjon, maleri, dans, film, foto og tekst, og til og med spilldesign! Juryen ble virkelig satt på prøve. 

Stipendet ble delt opp i to 1. plasser og tre 2. plasser.
De heldige vinnerne av Thor Heyerdahl Stipend 2017 er:

1. PLASS
Amalie Lindtveit Hinge, Maria Broby Foss, Malin Skripeland og Ingrid Staverløkk,
Dahlske videregående skole

Bidrag: Tekst 
Premie: kr. 16.000 

Fotoelevene ved Vg2 og Vg3, Medier og kommunikasjon,
Fyrstikkallen videregående skole

Bidrag: Foto 
Premie: kr. 16.000 

Kristin Brændeland

Foto: Ellen Katrine Jensen 

Vinnerne er elever i psykologi-klassen til Kristin Brændeland.