Skolestart

Vi ønsker gamle og nye elever velkommen til nytt skoleår torsdag 17. august.

Vi minner om at oppmøte er obligatorisk. Dersom man ikke kan møte, må det gis beskjed til skolen på forhånd. Fravær uten beskjed kan føre til tap av skoleplass. 

Fremmøteplan torsdag 17. august: 

  Dato Tid Sted 
Vg1 17.08.2017 10.00 Dahlske vgs.
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 17.08.2017 10.00 Dahlske vgs. 
Vg2 17.08.2017 08.15 Dahlske vgs.
Vg3 17.08.2017 08.15 Dahlske vgs.