Ny lov om elevenes skolemiljø

Det er nå iverksatt en ny lov for ytterligere å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø, fritt for mobbing og trakassering.

Det er nå iverksatt en ny lov for ytterligere å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø, fritt for mobbing og trakassering. Det er innført nulltoleranse mot mobbing i alle skoler, og skolen har en handlingsplikt i alle saker der en elev føler seg mobbet eller plaget. Alle ansatte har plikt til å følge med, til å gripe inn og til å varsle dersom en oppdager slike saker, og rektor har ansvar for å lage en aktivitetsplan for å løse saken.

Vi har et flott skolemiljø ved Dahlske, men vi kan alltids bli enda bedre, så vi ber alle om å gjøre sitt for å bidra til å skape trivsel og trygghet og til å motarbeide mobbing og trakassering. Vi har alle rett til en god hverdag! Vi vil gi mer informasjon om den nye loven til elever og foreldre ved skolestart. Sjekk gjerne ut www.nullmobbing.no!

 Mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet