Studierådgiver

Skolen har to studierådgivere som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av inntak av elever.  Studierådgiver hjelper deg med spørsmål om fagvalg, faggrupper m.m.

Studierådgiver Marit Bakkerud har ansvar for elever ved studieforberedende program 

 
Studierådgiver Yngvar Ellingsen
har ansvar elever ved voksenopplæringen og  Service og samferdsel.  

Studierådgivere tar seg av:

  • Praktisk gjennomføring av inntak av elever
  • Planlegging av gruppe- og fagorganisering
  • Ajourhold av elevtilgang
  • Avgang og bytte av fag
  • Fagveiledning og informasjon