Skjema for elever

Søknad om fritak og tilrettelegging

Elever som  ikke har fått skriftlig ”Enkeltvedtak” om

  • Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • Fritak for opplæring i faget kroppsøving
  • Særskilt tilrettelegging ved eksamen og heldagsprøver uten forutgående enkeltvedtak om spesialundervisning

må fylle ut særskilt søknadsskjema for dette. Merk kravene til dokumentasjon.

Da det er krav om såkalt ”Enkeltvedtak” i disse sakene, er det etter Forvaltningloven en del formelle krav som må oppfylles. Disse regner rektor med er ivaretatt slik skjemaene og malene som benyttes av saksbehandlerne, nå er utformet.

 

 

 

 

 

Fravær

 

Klage på karakterer

Skal du klage på standpunktkarakterer eller eksamenskarakterer? Før du klager, må du ta opp problemet ditt med faglæreren og rydde eventuelle misforståelser av veien.

Her kan du finne mer informasjon om klage og klagebehandling.

Skjema og veiledning for klager finner du nederst på siden  her 

Skjema for klage på skriftlig eksamen finner du her

Hvis du ønsker å klage, må du laste ned riktig skjema på egen PC, fylle det ut digitalt og sende det elektronisk til postmottak@arendal.vgs.no, evt. sende klageskjema til skolen eller levere det i resepsjonen.

 

Skademelding

Dersom du skader deg på skolen, f.eks. i kroppsøvingstimen, må dette skjemaet fylles ut digitalt, ta utskrift og lever det ekspedisjonen. 

Kontoret godkjenner skjemaet med stempel og underskrift, og sender det videre til NAV.