Kontor

Kontorene på Tyholmen og Barbu tar imot henvendelser angående lån, stipend, buss- og identitetskort, vitnemål, elevskader o.l.

 Kontorpersonalet hjelper deg med de fleste praktiske spørsmål under din skolegang.

Skolens kontor betjenes av Mohammed Ali Chkontana,Tone Jevne, Lene Tjøntveit, Kristine Roland, Sissel Rosseland og Madelen Slåtta

Eksamenskontoret betjenes av Kristine Roland og Sissel Rosseland

Kontorets åpningstid er: kl 0800 - 1520.

Avdelingsleder  Marit K. Hoflandsdal har hovedansvar for skolens administrative rutiner og systemer, herunder elveadministrasjon og eksamen.
Send e-post

Kontakt

Mohammed Chkontana 
Send e-post 

Lene Tjøntveit                                                                                                                                              
Send e-post   

                                                                                                                                              
Madelen Slåtta
Send e-post 

Tone Jevne 
Send e-post 

Kristine Roland 
Send e-post 

Sissel Rosseland 
Send e-post