IKT-tjenesten

Skolen har tre IKT-koordinatorer som drifter maskiner og nettverk i i samarbeid med IKT-Agder. I tillegg har vi to personer som administrerer læringsplattformen Fronter.

Fra venstre: Kristian Koremans, André Otterlei og Mohammed Chkontana.

IKT-koordinatorene kan hjelpe med:

  • Kurs for lærere og andre ansatte
  • Brukerstøtte
  • Installasjon av skolerelatert programvare
  • Fjerning av virus
  • Reinstallasjoner av maskinerBackup
  • Tilrettelegging/installasjon av utstyr

Vi tilbyr hovedsakelig hjelp til skolens maskiner og maskiner kjøpt gjennom skolen. Privateide maskiner kan få hjelp til installasjon av skolerelaterte programmer.

Avdelingsleder Marit K. Hoflandsdal har hovedansvar for skolens administrative rutiner og systemer, herunder elevadministrasjon og eksamen.
Send e-post

IKT-koordinatorer Arendal vgs

Mohammed Chkontana 
Mobil: 94 50 23 32
Send e-post

Kristian Koremans 
Mobil: 94 52 12 04
Send e-post til IKT-hjelp

André Otterlei 
Mobil: 94 52 12 03
Send e-post til IKT-hjelp

Fronteradministratorer

Trine Bogenes
Send e-post

Henrik Bastrup Jørgensen
Send e-post

Kontor IKT

Tyholmen: 1. etg.

 Barbu: Rom 205A - Fronterhjelp 

 Barbu: Rom 205B - IKT-hjelp