Voksenopplæring ved Arendal vgs

Aust-Agder fylkeskommune tilbyr undervisning for voksne på bestemte vilkår. Arendal videregående skole vil i kommende skoleår, under forutsetning av Fylkestingets godkjennelse, ha undervisning tilpasset voksne i utdanningsprogram for studiespesialisering.

Det gis tilbud både på dagtid og kveldstid i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og historie som samlet gir generell studiekompetanse. Fagene kan også tas enkeltvis. Det gis også tilbud til minoritetsspråklige om å ta engelsk og norsk over to år.

Undervisningen er gratis. De elever som har voksenrett, får låne bøker av skolen. Alle andre må regne med utgifter til bøker og eventuell skyss. Alle, uansett rett, må kjøpe kalkulator selv.

Nærmere opplysninger, søknadsskjema med mer finner du her

Søknad

Alle bes søke via Vigo: https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

For å kunne bruke denne søknadsmetoden, må man ha MIN ID som man kan skaffe seg her:http://eid.difi.no/nb/minid

Kontakt Kompetanse Aust-Agder dersom du trenger mer informasjon om hvilke fag du må ta e.l.

Kontaktinformasjon finner du her

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kontakt

Leder                                                                                                                                                                                                                                           Haldor Berge
Ansvarlig leder for voksenopplæringen                                                                                                                                                                                        Mobil 95 48 97 66
Send e-post

Studierådgiver                                                                                                                                                                                                                                Yngvar Ellingsen                                                                                                                                                              Mobil 48 99 87 36                                                                                                                     Send e-post 

Kontakt

Leder                                                                                                                                                                                                                                           Haldor Berge
Ansvarlig leder for voksenopplæringen                                                                                                                                                                                        Mobil 95 48 97 66
Send e-post

Studierådgiver                                                                                                                                                                                                                                Yngvar Ellingsen                                                                                                                                                              Mobil 48 99 87 36                                                                                                                     Send e-post