Voksenopplæring ved Arendal vgs

Aust-Agder fylkeskommune tilbyr undervisning for voksne på bestemte vilkår. Arendal videregående skole vil i kommende skoleår, under forutsetning av Fylkestingets godkjennelse, ha undervisning tilpasset voksne i utdanningsprogram for studiespesialisering.

Det gis tilbud både på dagtid og kveldstid i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og historie som samlet gir generell studiekompetanse. Fagene kan også tas enkeltvis. Det gis også tilbud til minoritetsspråklige om å ta engelsk og norsk over to år.

Undervisningen er gratis. De elever som har voksenrett, får låne bøker av skolen. Alle andre må regne med utgifter til bøker og eventuell skyss. Alle, uansett rett, må kjøpe kalkulator selv.

Nærmere opplysninger, søknadsskjema med mer finner du her

Søknad

Alle bes søke via Vigo: https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

For å kunne bruke denne søknadsmetoden, må man ha MIN ID som man kan skaffe seg her:http://eid.difi.no/nb/minid

Skolen har egne veiledere dersom du trenger mer informasjon om hvilke fag du må ta e.l. Det er Jonas Line og Hege Fjelldal.

Kontakt

Leder
Haldor Berge
Ansvarlig leder for voksenopplæringen 
Send e-post

Kontaktpersoner

Studierådgiver                                                                                                                                                                                                                            Yngvar Ellingsen
Send e-post

Kontakt

Leder
Haldor Berge
Ansvarlig leder for voksenopplæringen 
Send e-post

Kontaktpersoner

Studierådgiver                                                                                                                                                                                                                            Yngvar Ellingsen
Send e-post