Studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering gir deg generell eller spesiell studiekompetanse, alt etter fagvalg. Programmets målsetting er at du får de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videre studier ved høyskoler og universiteter i Norge og i utlandet.

Det første året i utdanningsprogram for studiespesialisering er likt for alle: alle elevene har 30 timer i uken med fellesfag. Elever som velger fotball, håndball eller Forskerlinjen har i tillegg fem timer pr. uke og elever som tar Internasjonal Vg1 har en time i tillegg pr. uke.

Det andre og tredje året har elevene 15/20* timer i uken med fellesfag, og 15 timer med programfag som velges etter egne interesser og fremtidsplaner.

Arendal videregående skole tilbyr et bredt utvalg av programfag fra to programområder:

  • Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Realfag

 
I tillegg tilbyr skolen noen programfag fra programområdene Formgivningsfag og Idrettsfag.

* Elever som ikke har karakter i fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fem timer fremmedspråk i Vg3

Kontakt

Avdelingsleder 

Matias Langgaard Madsen

Faglig og pedagogisk leder for realfag.

Send e-post

Avdelingsleder 

Sissel Veggeland 

Faglig og pedagogisk ansvar for norsk- og samfunnsfag. 

Send e-post

Avdelingsleder 

Knut Arne Aslaksen 

Faglig og pedagogisk leder for økonomiske-, idretts- og yrkesfag. 

Send e-post

Avdelingsleder

Nina Johnsson

Faglig og pedagogisk leder for fremmedspråk og estetiske fag 

Send e-post