Studiespesialisering med internasjonalisering

Dette er et tilbud til innen Studiespesialisering med forsterket engelskundervisning og et større internasjonalt perspektiv på fagene. Noen av fagene, for eksempel naturfag og samfunnsfag, vil delvis bli undervist på engelsk.

Tilbudet passer svært godt for deg som tenker deg inn på International Baccalaureate (IB) fra Vg2, men også for deg som ønsker å studere i utlandet senere, eller for deg som ønsker en forsterket engelskundervisning og er interessert i det internasjonale perspektivet.  Etter Vg1 kan du fortsette på IB eller du kan  gå videre til VG2 på Studiespesialisering.

Som et ledd i undervisningen om internasjonale forhold vil det bli arrangert en studietur eller elevutveksling til et europeisk land for hele klassen.

Tilbudet har egen søkekode i Vigo

Kontakt

Avdelingsleder                                                                                                                                                                                                                               Nina Johnssen 
Faglig og pedagogisk leder for fremmedspråk og estetiske fag
e-post