Service og samferdsel

Ønsker du en jobb hvor du har mye kontakt med mennesker? En utdanning som gir deg en rask vei ut i arbeidslivet med mange og varierte jobbmuligheter? Service og samferdsel er en yrkesfaglig utdanning som gir deg slike muligheter. Du får en allsidig utdanning som åpner for en rekke spennende karrieremuligheter. Utdanningen passer godt for deg som liker å omgås mennesker og som trives med en aktiv hverdag.

Velger du service og samferdsel blir du bedriftens ansikt utad, og du må derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt. Har du den rette innstillingen og
stå-på-viljen, er karrierestigen i servicebransjen ofte kort og med gode muligheter for avansement og lederstillinger.

Service og samferdsel gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor åtte forskjellige fagområder, og i Vg1 lærer du om alle disse åtte fagene.  I løpet av Vg1 bestemmer du deg for hvilken fagretning du vil gå videre med på Vg2.

Undervisningstilbudene ved Arendal videregående skole og etterfølgende lærefag i bedrift er markert med blått i figuren nedenfor:

Programområder
VG1 - skoleVG2 - skoleVG3 - skole
1. år
Felles programområde:
2. år
4 programområder:
3. og 4. år - opplæring i bedrift
8 lærefag:Service og samferdsel
IKT-servicefag IKT-servicefag

Salg, service og sikkerhet

Salgsfaget
Kontor- og administrasjonsfaget
Sikkerhetsfaget
Påbygging til generell studiekompetanse

Reiseliv
Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget

Transport og logistikk
Yrkessjåførfaget
Logistikkfaget

 

De to første årene av utdanningen foregår på skole.  Det første året på service og samferdsel er likt for alle, mens det andre året må du velge en av fire forskjellige programområder, avhengig av hva du ønsker å ta lærefag i.  Det tredje og fjerde året foregår opplæringen i bedrift i et av åtte lærefag. Lærefaget du velger bygger altså videre på det programområdet du valgte på Vg2. Ved Arendal videregående skole tilbyr vi Salg, service og sikkerhet som gir deg mulighet for læretid innenfor salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget eller sikkerhetsfaget. Etter fullført skolegang og læretid blir du fagarbeider.

Etter Vg2 eller fullført læretid kan du også velge allmennfaglig påbygging. Dette gir deg generell studiekompetanse og mulighet for å studere ved høgskoler og universiteter. Med fagbrev uten allmennfaglig påbygging kan du også ta visse bachelorutdanninger den såkalte Y-veien.

Fag og timefordeling i service og samferdsel v/Arendal videregående skole
Vg1
Service og samferdsel 
TimerVg2
Salg, service og sikkerhet 
Timer
Fellesfag 12 Fellesfag 9
Norsk 2 Norsk 2
Engelsk 3 Engelsk 2
Matematikk 3 Samfunnsfag 3
Naturfag 2 Kroppsøving 2
Kroppsøving 2    
Programfag 17 Programfag 17
Sikkerhet og transport 5 Markedsføring og salg 6
Administrasjon og økonomi  6 Sikkerhet 5
Markedsføring og salg 6 Økonomi og administrasjon 6
Yrkesfaglig fordypning 6 Yrkesfaglig fordypning 9
Sum timer per uke 35 Sum timer per uke 35

Kontakt

Avdelingsleder 
Knut Arne Aslaksen
Faglig og pedagogisk leder for økonomiske-, idretts- og yrkesfag 

Send e-post

Lenker

Film om salg-, service- og sikkerhetsyrker

Her kan du lese mer om hvilke yrker du kan utdanne deg til ved å velge programområdet Service og samferdsel og se film om yrkene.

Videre utdanning

Høgskolen i Hedmark: 

Bachelor i Service ManagementSom forsøksordning med Y-VEI (yrkesfaglig vei), kan søkere uten generell studiekompetanse - som har fagbrev innen reiselivsfaget, resepsjonsfaget, salgsfaget eller kontor- og administrasjonsfaget - tas opp til studiet. 

Høgskolen i Harstad: 

Handel, service og logistikk   Y-vei,  Alternativt opptaksgrunnlag: Fom 2010 vil søkere til Handel, service og logistikk kunne tas opp på grunnlag av Fagbrev i handel og service, med fordypning i logistikk- eller salgsfaget.

Fagopplæring på facebook

Fagopplæring på facebook

Seksjon fagopplæring har egne facebooksider hvor de ønsker å informere og være i kontakt med elever som ønsker å ta fagbrev. Elever og lærere vil finne nytting informasjon om hvordan å søke læreplass, ledige læreplasser etc. på sidene.