Portugisisk som nettskole

Fra høsten 2017 vil Arendal videregående skole tilby programfaget Portugisisk 1 som nettskole. Dette er et samarbeid med Fremmedspråksenteret, som ønsker å fremme portugisisk som fag i skolen og med Nettskolen i Vestfold, som har flere år med nettskole.

Hvorfor lære portugisisk?

Portugisisk er et verdensspråk som snakkes av 280 mill. mennesker i flere land over hele verden - i Brasil, Portugal, Angola, Macao, Mosambik, Kapp Verde m.fl.

I de senere årene er portugisisktalende land blitt viktige forretningspartnere for Norge, særlig innen fiske- og oljenæringen. Portugal og Brasil er viktige partnerland innen forskning.

Brasil er det landet som mottar mest humanitær hjelp fra Norge og Norge er også tungt inne i store prosjekter som har til formål å verne regnskogen i Brasil. Hvis dette er arbeidsfelt du er interessert i, vil det være nyttig å kunne noe portugisisk.

Se hva elevene sier: Se video

Portugisisk er et språklig programfag som teller 5 uketimer på vitnemålet. Det er et ganske intensivt begynnerkurs med rask progresjon, som gjør at elevene etter ett år mestrer å snakke, lese, forstå og skrive portugisisk rimelig bra.

Elevene vurderes i skriftlige og muntlige ferdigheter med to separate standpunktkarakterer. De kan trekkes ut til skriftlig eksamen, som blir utarbeidet og sensurert sentralt og/eller en muntlig eksamen, som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Se læreplan for fremmedspråk 1.

Som de øvrige programfag innen fremmedspråk velges portugisisk i tillegg til fellesfag fremmedspråk og gir ½ fordypningspoeng.

Arendal videregående skole har tilbudt Portugisisk 1 med vanlig klasseromsundervisning siden 2012. Til nå er vi den eneste videregående skolen i landet som tilbyr portugisisk som fag med avsluttende standpunkt/eksamenskarakter. Vi har hatt elever til en gruppe hvert år og utvider nå tilbudet til elever i hele landet ved å tilby portugisisk som nettskole. Nettskolelæreren er selv portugisisk og har flere års erfaring fra å undervise norske elever og har god kompetanse i nettundervisning.

Hvordan skjer opplæringen på nettskole?

Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom der læreren snakker til enkeltelever, eller til hele klassen på «vanlig måte». Det betyr derfor ikke noe hvor eleven befinner seg så lenge han/ hun kan koble seg opp til internett og har et brukbart headset tilgjengelig. 

Undervisningen foregår som ukentlige 2 x 60 minutters ettermiddagsøkter og er derfor uavhengig av elevens vanlige timeplan. Undervisningstimene og innleveringsoppgavene er obligatoriske og det føres fravær. En studietur til Portugal inngår i opplæringstilbudet (inkludert i prisen).

Hva slags utstyr må eleven ha?

PC: Lydkort, USB-port og webkamera

Internettforbindelse: Stabil, gjerne fastlinje

Headset: God kvalitet med mikrofon

Programvare: Adobe Connect. Kan lastes ned fra Arendal vgs.                                            

Kostnader: 

NOK 16 000 per elev for året. Studietur til Portugal med reiseleder, språkskole, overnatting og reise tur/retur Oslo – Lisboa er inkludert i prisen. Som elev bør du snakke med din skole om å få dekket kostnadene.  Eventuelle eksamenskostnader betales av Arendal vgs. Alle tekster legges ut som e-tekster og det trengs ikke trykte tekstbøker.

Innsøking    

Eleven søker via sin skole/fylkeskommune til

Arendal videregående skole, postboks 325, 4803 Arendal

e-mail: postmottak@arendal.vgs.no         

Tlf. 3700 0200

www.arendal.vgs.no

Kontaktpersoner:

Kjell Wedø, rektor                                                                                               kjell.wedo@arendal.vgs.no

Erna Synnøve Kjensjord, avdelingsleder for fremmedspråk                                                                  Erna Synnøve Kjensjord                          

Søknadsfrist:          01.03.2017