Programfag

Dette er fag som eleven selv velger. De aller fleste er til valg i Vg2 og Vg3.

I Vg1 har alle elever 30 t fellesfag per uke. I tillegg kan du velge 5 t/uke med håndball, fotball eller teknologi og forskningslære.  Internasjonal Vg1 har en time ekstra pr.uke

I Vg2  har du 15 t/uke til fellesfag og i Vg3 har du 15/20* t/uke til fellesfag.  Her kan du velge programfag i til sammen 15 t/uke.

Programfag velges fra programområdene Språk, Samfunnsfag og økonomi, Realfag og fag fra andre programområder.

Ved å velge i menyen til under kan du lese mer om de enkelte fagene. Fagene ligger i alfabetisk rekkefølge.

* Elever som ikke har karakter i fremmedspråk fra ungdomskolen, må ha fremmedspråk i Vg3.

Biologi, Design og arkitektur, Engelsk, Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Fysikk, Geofag, Historie og filosofi, Informasjonsteknologi, Kjemi, Markedsføring og ledelse, Matematikk, Medie- og informasjonskunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Portugisisk, Portugisisk som nettskole  Psykologi, Reiseliv og språk, Rettslære, Samfunnsgeografi, Samfunnsøkonomi, Scenisk dans fordypning 1,  Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi, Spansk, Teknologi og forskningslære, Toppidrett fotball 1, 2 og 3, Toppidrett håndball 1, 2 og 3, Trykk og foto, Visuelle kunstfag, Økonomi og ledelse, Økonomistyring