Programfag

Dette er fag som eleven selv velger. De aller fleste er til valg i Vg2 og Vg3.

I Vg1 har alle elever 30 t fellesfag per uke. I tillegg kan du velge 5 t/uke med håndball, fotball eller teknologi og forskningslære.  Internasjonal Vg1 har en time ekstra pr.uke

I Vg2  har du 15 t/uke til fellesfag og i Vg3 har du 15/20* t/uke til fellesfag.  Her kan du velge programfag i til sammen 15 t/uke.

Programfag velges fra programområdene Språk, Samfunnsfag og økonomi, Realfag og fag fra andre programområder.

Ved å velge i menyen til under kan du lese mer om de enkelte fagene. Fagene ligger i alfabetisk rekkefølge.

* Elever som ikke har karakter i fremmedspråk fra ungdomskolen, må ha fremmedspråk i Vg3.

Biologi, Design og arkitektur, Engelsk, Fysikk, Geofag, Historie og filosofi, Informasjonsteknologi, Kjemi, Markedsføring og ledelse, Matematikk, Politikk og menneskerettigheterPortugisisk som nettskole  Psykologi, Reiseliv og språk 1, Rettslære, Samfunnsøkonomi, Scenisk dans fordypning 1,  Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi, Spansk, Teknologi og forskningslære, Toppidrett fotball 1 og 2 , Toppidrett håndball 1 og 2, Trykk og foto, Visuelle kunstfag, Økonomi og ledelse, Økonomistyring