Privatister

Eksamenskontoret i Aust-Agder har kontor ved Arendal videregående skole, Tyholmen.

All oppmelding til privatisteksamen og tverrfaglig eksamen for praksiskandidater og lærlinger skjer via internett, på nettstedet Privatistweb.no.
Her vil du finne mer praktisk informasjon om oppmelding til eksamen.

Eksamenskontoret i Aust-Agder arrangerer eksamen i:

  • alle fag på videregående nivå

Det er to oppmeldingsperioder i året:

  • fra 15. august til 15. september for høstsemesteret
  • fra 1. januar til 1. februar for vårsemesteret
  • Oppmeldingen er nettbasert

Alle privatister og praksiskandidater må betale eksamensgebyr. Les her
Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp riktig.

Særskilt tilrettelegging tilrettelegging av eksamen for privatister:

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, kan du ha rett til dette. Informasjon og søknadsskjema finner du: Her

Eksamenskontoret kan hjelpe med spørsmål til selve oppmeldingsprosessen og eksamensavviklingen.

Privatisten må selv skaffe lærebøker og annet lærestoff som er nødvendig for å kunne innholdet i læreplanen. Kontakt bokhandel eller en videregående skole.

Nyttig informasjon vedrørende PC bruk under eksamen

Mac brukere må laste ned og installere en annen nettleser enn Safari på grunn av inkompatibilitet med PGSA.

Windows brukere bør ha flere nettlesere (f.eks Chrome, Firefox) installert i tilfelle standard nettleseren ikke fungerer optimalt under eksamen.Til eksamen anbefales Internet ExplorerViktige dokumenter for deg som skal ha eksamen:

 

Utskrift av dokumentasjon

Alle elever vil få tilsendt karakterprotokoll med utskrift av faget og karakteren for denne terminen.

Ønsker du faget/fagene du har tatt som privatist inn på dokumentasjon fra tidligere år, må du gi beskjed om dette. Det er skolen du har gått på tidligere eller som du har flest fag på som er ansvarlig for å skrive ut vitnemål/kompetansebevis til deg.

I juni er det veldig korte frister på videresending av vitnemål for elever/privatister som søker høyskoler/universiteter. Ved Arendal vgs er det våre egne elever som først får prioritet til å få vitnemålene sine utskrevne. Vi gjør så godt vi kan for at privatister som har tatt opp fag hos oss eller ønsker fag påført vitnemålet/kompetansebeviset som er tatt ved andre skoler utenfor fylket skal få sine nye vitnemål/kompetansebevis innen frister.

De som skal ha endringer på tidligere dokumentasjon må fylle skjemaet under og sende skolen:

Kontakt

Eksamenskontoret
Hjemmeside
Send e-post

Kristine Roland 
Konsulent 
Send e-post

Sissel Rosseland 
Sekretær 
Send e-post