Skolens mål

Arendal videregående skole legger vekt på høy faglig kvalitet i undervisningen. Vårt mål er at hver enkelt elev skal oppnå best mulig resultat ut fra evner og forutsetninger.

Vi vil derfor være bevisst på å skape et inspirerende og trygt læringsmiljø med eleven i sentrum.  Vi stiller krav, men gir også nødvendig støtte.  Vi tror samspillet mellom krav og støtte fremmer det beste i elevene.