Ringeplan

Skolen bruker en timeplanmodell hvor de fleste fag blir lagt ut med doble timer. Det betyr at undervisningsøktene vil være på 90 minutter før det blir lagt inn pause.

TimeTid
1 0815 - 0900
2 0900 - 0945
  15 minutter pause
3 1000 - 1045
4 1045 - 1130
  30 minutter pause
5 1200 - 1245
6 1245 - 1330
  15 minutter pause
7 1345 - 1430
8 1430 - 1515

I tillegg vil de fleste elevene oppleve at de har undervisningsfrie timer. Disse timene kan brukes til skolearabeid i f.eks. biblioteket.