Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk har jobbet i mer enn 62 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, og har med slagord som, Ungdom Uansett, Verden er syk – Du er medisinen og Utdanning for frigjøring!, preget skolehverdagen til ungdom over hele verden siden 1964. Elevene ved Arendal vgs var med i 1964, og har siden den gang trofast gitt et dagsverk til hjelp for ungdom rundt om i verden.

Det var på landsmøtet i NGS (Norsk Gymnasiastsamband, som var en av to forløpere for Elevorganisasjonen i Norge) at en ung mann gikk opp på talerstolen og sa at det nå var på tide at norske elever så ut i verden. Det ble feil å jobbe bare for å bedre sin egen skolehverdag, når ungdom i andre land ikke engang hadde muligheten til å gå på skole. Blant initiativtakerne til OD var Tore Linné Eriksen, som i dag er professor i historie, ved Høgskolen i Oslo.

Operasjon Dagsverk er av og med ungdom. Det er ungdom som får støtte gjennom OD sine prosjekter, men også ungdom som styrer Operasjon Dagsverk i Norge. Dette fordi ungdom er morgendagens voksne, og er ofte mer utålmodige og handlekraftige en de eldre generasjonene

Les mer om Operasjon Dagsverk
OD's hjemmeside