Klage på vurdering

Kapittel 5 i forskrift til opplæringslova omhandler klage på karakterer og gir retningslinjer for hvordan en klage på karakterer skal behandles.

Det kan klages på

  • standpunktkarakterer
  • eksamenkarakterer
  • realkompetansevurdering
  • vedtak om ikke å sette standpunktkarakter

 

Les mer om klagebehandling og klagefrister og se veiledninger til bruk for klager på     fylkeskommunens hjemmeside

Vi gjør oppmerksom på § 5-2 Kven som kan klage

Elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar eller dei som desse gir skriftleg fullmakt, har klagerett. Foreldra eller dei føresette til umyndige elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar har sjølvstendig klagerett.