'

Elevrådet

Det nedsettes et elevråd med representanter fra alle klassene ved skolen som ønsker å delta. Vår oppgave er å ivareta hver enkelt elev sine behov.

Ariel Foto

Elevrådet er elevenes talerør inn hos ledelsen, og ledelsens talerør til elevene. Etter det demokratiske prinsippet kommer elevrådet til som stemme for skolens over 900 elever.

Vi har møter en gang i måneden, og i tillegg holder elevrådsstyret møte en gang per måned. Ved siden av dette, har vi blant annet et flertall i skolemiljøutvalget, samt 2 representanter inn i arbeidsmiljøutvalget. Utenfor skolens grenser har skolen både representanter inn i Ungdommens Bystyre, som avgjør saker innenfor kommunen, og representanter inn i utvalget for utarbeidelse av nytt skolereglement. Navnet på hvem som er med hvor, ligger i spalten til høyere.

Hovedoppgaven vår er å se til at alle elever får sagt hva DE mener er viktig. Vi er her for deg, og din skolehverdag. Så, uansett hva som er problematisk, ønskes rettet på eller dersom du lurer på om noe er rett, så er det bare å ta kontakt med enten en i styret direkte eller med klassen sin representant.

Men, for at vi skal kunne gjennomføre, må vi ha saker fra deg. Send mail, stopp oss i gangene, eller ring oss (styret), for målet helliggjør middelet! 

Elevrådsledelsen 2017-18

Leder                                                                                                                                                                                                                                         Ramani Konstanse Cornels Nordli
Klassse 3STTH 
Mobil: 416 69 132  Send e-post

Nestleder
Kaja Eide Bengtson
Klasse 2STBB
Mobil: 95 48 56 81  Send e-post