Ungdataundersøkelsen 2019

I løpet av uke 10 og 12 gjennomføres Ungdataundersøkelsen for elevene ved Arendal vgs.

Til elever og foresatte

Formålet med ungdataundersøkelsen er å skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår til bruk i fylkets arbeid med denne aldersgruppen og undersøkelsen gir ungdommen på videregående skole i Aust-Agder en mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

Informasjon om undersøkelsen er tilgjengelig i PDF-dokumentet:

"Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Aust-Agder 2019"

Elevene får informasjon om dette fra kontaktlærer og på Fronter. Her vil det også komme informasjon om når undersøkelsen gjennomføres.