Skolestart høsten 2018

Rektor Kjell Wedø og leder i elevrådet Kaja Eide Bengtson og nestleder Vill Kjerstine Ånetsen ønsket skolens elever velkommen til Arendal vgs første skoledag

Elevrådsleder og nestleder