Ofte stilte spørsmål og svar om skolestart

Har du spørsmål om skolestart kan du finne noen av svarene her.

Når er første skoledag?

Velkommen til skolestart mandag 19. august. De ulike trinnene starter til ulike tidspunkt.

Vg3: Kl 09:00 på Tyholmen

Vg2: Kl 09:00 på Tyholmen for alle utenom 2SS. 2SS møter på Barbu.

Vg1: Kl 11:00 for alle på Tyholmen utenom 1SS. 1SS møter på Barbu.

Voksenopplæring dagtid: Kl. 14.00 på Barbu

Voksenopplæring kveldstid: Kl. 16.30 på Barbu

 

Hva skjer med meg som står på venteliste?

Skolen får ventelistene fra inntakskontoret i Aust-Agder. Etter første skoledag – mandag 19. august – ringer vi elever på ventelisten dersom vi har ledige plasser. Vær snill å ha mobilen på og ring oss opp igjen så raskt du kan, dersom du er forhindret fra å svare når vi ringer deg. Vi følger ventelistene frem til kapasiteten er nådd.

 

Hvilken klasse kommer jeg i?

Når vi skal sette sammen klassene forsøker vi å sette sammen elever fra forskjellige ungdomsskoler, og ha en så lik fordeling som mulig mellom gutter og jenter. På Vg2 ST ser vi også på fagvalget til elevene når vi setter sammen klassene.

 

Hvordan velger jeg matematikk? På studieforberedende skal du enten ha teoretisk matematikk, 1T, eller praktisk matematikk, 1P. Når skolen starter, vil du få grundig informasjon om dette. Selve valget av matematikk vil foregå etter at du har hatt matematikk i et par uker. Da har du hatt en kartlegging, og faglærer kan veilede deg når du skal velge.

Hva slags fremmedspråk skal jeg ha?

På studieforberedende skal alle ha fremmedspråk i minimum 2 år. Har du hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, settes du normalt opp til å fortsette med samme språk. Da vil det også være mulig for deg å velge språket det siste året. Belønningen er 1 tilleggspoeng når du skal søke høyere utdanning. Har du ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha tre år med fremmedspråk på videregående. Da må du ta det språket skolen tilbyr deg.

 

Hvordan er timeplanen min?

Du må regne med at skoledagen din er fra kl 08:15 – 15:15. Torsdag vil elevene som oftest være ferdige med undervisning kl 13:30, men det er satt opp studietid frem til klokka 15.15. I denne tida vil det legges møter, aktiviteter og vurderinger der du som elev må møte. Du må være forberedt på at det kan oppstå endringer i timeplanen, både midlertidig og permanente, i løpet av skoleåret.

 

Hva skjer dersom jeg er borte 1. skoledag?

Vi gjør deg oppmerksom på at dersom du ikke møter 1. skoledag, og ikke sender skolen melding om at du skal være borte, kan du miste elevplassen til fordel for en på ventelisten. Dette gjelder alle trinn.