Klagefrist skriftlig eksamen

Minner om klagefristene for skriftlig eksamen. Klagen må være skriftlig og skal ikke begrunnes. Les mer under

Eget skjema for klager finner du her

Klagefrister for skriftlig eksamen:

Hurtigklager:

Hurtigklagefristen er 24.juni kl. 15:00

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag kan behandles som hurtigklage: Norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3

Ordinære klager

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.  Siste frist er innen kl. 10:00 slik at skolen får registrert klagen innen 5. juli kl. 1200

Fra Utdanningsdirektoratet – om klagebehandling:

Klagebehandling er ikke ny sensur. Karakteren kan senkes dersom klagenemnda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god. Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan virke noe strengt bedømt.

Utdanningsdirektoratet