Informasjonsmøte for foresatte Vg1 21.aug.

Den 21. august avholdt skolen et kort informasjonsmøte. Formålet var å hilse velkommen til Arendal videregående skole.

Hensikten med møtet var også å informere om oppstarten og innby til et tett skole-hjem samarbeid. Det ble satt fokus på valg av matematikk (1T/1P) og informert om våre støttetjenester i forhold til å følge elvene opp faglig og sosialt.

Presentasjonen fra foredraget finne du her