Foreldremøte Vg1 onsdag 16. oktober

Onsdag 16. oktober 2019 ble det avholdt et felles informasjonsmøte for foresatte til Vg1 elever.