Flere ansatte over til pensjonistenes rekker

Fredag 22. juni var siste arbeidsdag for fem av skolens medarbeidere.

Foto: Rikard Hansen

De har alle et langt yrkesliv bak seg i skolen. På en tilstelning i skolens kantine ble alle takket for sin innsats gjennom mange år. Skolen ønsker alle lykke til i sin nye hverdag som pensjonister.

Bildet: Fra venstre Jan Claussen, Ingebjørg Viki, Sigurd Lindstrøm og Ingebjørg Løvland. Jonas Line kom dessverre ikke med på bildet.