Besøk på Arendal bibliotek

14. januar besøkte 2E, 2F og 2G Arendal bibliotek

Foto: Inger Lise Asdal

Besøket på biblioteket var oppstarten på ein periode der dei tre klassene vil fokusere på nynorsk. Elevane skulle låne kvar si bok på nynorsk, og dei vil få ei skriveoppgåve knytt til boka dei har lese.

Biblioteksbesøk