Annette M. Høiland og Kjellaug Dale over i pensjonistenes rekker

Begge har et langt yrkesliv i skolen.

Foto: Rikard Hansen

På bilde over: Annette Høiland

På en tilstelning i skolens kantine ble begge takket for sin innsats gjennom mange år. Skolen ønsker begge lykke til i sin nye hverdag som pensjonister.