Pris mot mobbing i 2017

Ønsker du å nominere en skole?

Målgruppe for prisen er alle offentlige og private grunnskoler og videregående skoler i Aust-Agder. Prisen deles ut til en skole som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing og for å bidra til en god og trygg skolehverdag for elevene.

Les mer
Illustrasjon fra veileder i psyksisk helse

Husk søknadsfristen 1. mars!