Søknad og inntak

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift. Du kan velge mellom fem ulike studieforberedende og ni ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Les mer
Foto: Jan Aabøe, AAfk

Husk søknadsfristen 1. mars!