Prosessindustri+

En utdanning i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet er utarbeidet i samarbeid med Eyde-klyngen. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriften bedre rustet til å møte endringer. Prosessindustrien er inne i midt inne i to store omveltninger: Det grønne skiftet og en ny teknologirevolusjon.

Hvem kan søke

Et relevant fag- eller svennebrev innen fagretningene industriell produksjon og elektrofag eller realkompetanse. 

Kvalifiserte søkere fra Eyde-klyngen har førsteprioritet ved opptak.

Studiet tilbys som:

Deltidsstudium over 2 år

Studiets innhold

Emneoversikt:

  • Bærekraftig utvikling
  • Automatisering
  • Mellommenneskelig samspill
  • Endringskompetanse
  • Hovedprosjekt

Studieplan Prosessindustri+

Arbeidsformer

Som student deltar du aktivt i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsning og praktisk laboratoriearbeid både på skolen og på MIL (Mechatronics Innovation Lab)

Skolen benytter eksterne forelesere med kompetanse innen aktuelle fagområder. Lærerne samarbeider med eksterne forelesere om faglig innhold og pedagogisk opplegg. I løpet av studiet skal det gjennomføres bedriftsbesøk til flere av Eyde-klyngens bedrifter. 

Studiekostnad

Studer ved Sørlandets fagskole er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Søkere uten økonomisk støtte fra arbeidsgiver må selv dekke PC, lærebøker, studieturer og ekskursjoner. Det er en semesteravgift som betales 2 ganger i året.

Send søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no 

(neste oppstart av dette studiet blir høsten 2020)