Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Ved Sørlandets fagskole har man tatt i bruk de mest moderne bransjeverktøyene slik at utdannelsen virkelig matcher de behovene til kompetanse som VVS-bransjen har i dag – og i morgen. Vi har det eneste KEM - studie med integrert bruk av BIM.

Hvem kan søke:

1) Har du fag-/svennebrev i ett av disse fagene kan du søke om opptak på KEM-linjen ved Sørlandets fagskole

 • rørlegger
 • blikkenslager (ventilasjonsmontør)
 • kuldemontør
 • automatiker
 • elektriker

2) Har du minst 5 års relevant praksis innen disse fagområdene kan dette kompensere for manglende fag-/svennebrev og du kan søke opptak på grunnlag av en realkompetansevurdering.

3) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svennebrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her finner du nasjonale regler for opptak til teknisk fagskoleutdanning

Jobbmuligheter

Som fagskoleingeniør innen KEM kan du jobbe innenfor en rekke felt

Entreprenørbransjen (rør - ventilasjon - automatisering):

 • Prosjektledelse
 • Anleggsledelse
 • prosjektering
 • Kalkulasjon og anbudsberegning
 • Innkjøp
 • HMS/KS
 • Ferdigstillelse, dokumentasjon og service

Rådgiverbransjen (Rådgivende ingeniør VVS)

 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektering
 • Prosjektoppfølging
 • Energirådgivning 

Salg/markedsføring

 • Teknisk salg
 • Prosjektoppfølging

Offentlig sektor

 • Saksbehandler i teknisk etat
 • Driftsleder tekniske anlegg
 • Lærer i videregående skole (med tilleggsutdanning pedagogikk)
 • Lærer i teknisk fagskole (med tilleggsutdanning pedagogikk)


Studiets innhold

Emneovesikt

Redskapsemner

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Norsk
 • Engelsk

LØM

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Markedsføring

Energi og miljø i bygg

Byggesaken – for tekniske installasjoner

Elektro og automatisering

VVS-prosjektering og systemforståelse

Fordypning i prosjektering + LAB-arbeid

Hovedprosjekt

Studieplan for KEM ved Sørlandets fagskole

Arbeidsformer

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger samt laboratoriearbeid i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen og er til enhver tid oppdaterte på elektroniske hjelpemidler (Smartboard, beregningsprogrammer og DAK).

I en del av prosjekteringstemaene brukes BIM/DAK integrert i undervisningen slik at modelleringsprogrammene (REVIT, Magicad og Autocad) blir naturlig for studentene å bruke som verktøy i disse temaene. Dette gjør våre studenter spesielt attraktive i VVS-bransjen.

Skolen har egen nettplattform (Fronter) som er tilrettelagt for undervisning. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Sørlandets fagskole får studentene svært god oppfølging gjennom hele utdanningsløpet. Skolen har for det meste fast ansatte faglærere som vil være tilgjengelige for veiledning også utenfor timeplanfestet tid. 

Send søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no 

Lån og stipend:

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke PC, noen BIM-programmer (rimelige studentlisenser), lærebøker, studieturer og ekskursjoner.