Industrifagskolen

Vil du spisse kompetansen din - søk på Industrifagskolen nå 

Sørlandets fagskole tilbyr nå korte og spissede utdanninger på fagskolenivå. 

 

Industrifagskolen (bransjeprogrammet) er et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger for fagarbeidere. Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse. Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang. Korte og spissede utdanninger på fagskolenivå bidrar til å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.  

Studiet er lagt opp til 6 samlinger a to dager hver 3.uke.  

Ansatte i Eyde-klyngen har fortrinnsrett når disse har godkjenning fra egen bedrift 

 

Moduler 

Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør fagarbeideren bedre rustet i møtet med ny teknologi. Kompetansen skal kunne benyttes av ansatte i produksjon. Mange bedrifter trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. Behovet er først og fremst å utvide kompetansen til fagarbeideren. 

Sørlandets fagskole tilbyr følgende kurs høsten og vinteren 2019-2020 

Datafangst og beslutningsstøtte i produksjonen (10 stp) 

 • Datasystemer fra instrumenter til overordnede forretningssystem (ERP)
 • Datafangst: Målefeil, repeterbarhet, støy, tidsoppløsning, prøvetaking, samplingsteorem
 • Beslutningsstøtte: Trend, modeller, maskinlæring, KPIer, SPC
 • Digitalisering og teknologisk utvikling 

Varighet (med forbehold): uke 41 2019 til uke 8 2020. 

Søknadsfrist 8. September (send epost til per.hoyum@sorlandetsfagskole.no)

 

Bærekraft og forbedringsarbeid (10 stp) 

 • Begreper og teori knyttet til bærekraft  
 • Globale miljø- og klimautfordringer  
 • Ressurser og Ressurseffektivisering  
 • Verdikjeder og sirkulær økonomi  
 • Prosessflyt 
 • Endringsprosesser 
 • Lean og forbedringsarbeid 

 Varighet (med forbehold): uke 6 til uke 25 2020. 

Søknadsfrist: 31. desember   (send epost til per.hoyum@sorlandetsfagskole.no)      

 

Opptakskrav 

 • Fagbrev/svennebrev eller minimum 5 års relevant praksis. 
 • Realkompetanse kan vurderes. 

 

 

Kontakt Per Høyum, Sørlandets fagskole 

mob 970 92265,  

mail: per.hoyum@sorlandetsfagskole.no

 

For ytterligere informasjon