Elkraft

Ved Sørlandets fagskole har man tatt i bruk de mest moderne bransjeverktøyene slik at utdannelsen virkelig matcher de behovene til kompetanse som elektro-bransjen har i dag –og i morgen.

Hvem kan søke

1) Har du fagbrev i ett av disse fagene kan du søke om opptak på Elkraft-linjen ved Sørlandets fagskole:

 • Automatiker
 • Elektriker Gruppe L/H

2) Har du minst 5 års relevant praksis innen disse fagområdene kan dette kompensere for manglende fagbrev og du kan søke opptak på grunnlag av en realkompetansevurdering.

3) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Her finner du nasjonale regler for opptak til teknisk fagskoleutdanning

Jobbmuligheter

Som fagskoleingeniør innen Elkraft kan du jobbe innenfor en rekke felt:

Entreprenørbransjen

 • Installatør
 • Driftsleder
 • Tilsynsinspektør
 • Prosjektering
 • Kalkulasjon og anbudsberegning
 • Innkjøp
 • HMS/KS

Rådgiverbransjen (Rådgivende ingeniør Elektro)

 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektering
 • Prosjektoppfølging
 • Energirådgivning

Salg/markedsføring

 • Teknisk salg
 • Prosjektoppfølging

Offentlig sektor

 • Driftsleder tekniske anlegg
 • Lærer i videregående skole (med tilleggsutdanning pedagogikk)
 • Lærer i teknisk fagskole (med tilleggsutdanning pedagogikk) 

 

Studiets innhold

Emneoversikt

Redskapsfag

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Norsk
 • Engelsk

LØM

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Markedsføring

Elektriske systemer

Elektroniske systemer

Installasjonssystemer og automatiserte anlegg

Elektrisk kraftproduksjon og –distribusjon

Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM)

Hovedprosjekt

Studieplan for Elkraft ved Sørlandets fagskole

 

Arbeidsformer

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger samt laboratoriearbeid i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen og er til enhver tid oppdaterte på elektroniske hjelpemidler (Smartboard, beregningsprogrammer, Feb-Dok og Optiwin).

I en del av prosjekteringstemaene brukes DDS-Cad, Siemens PLS TIA-portal samt hydraulikk og pneumatikk integrert i undervisningen slik at modelleringsprogrammene blir naturlig for studentene å bruke som verktøy i disse temaene. Dette gjør vår studenter spesielt attraktive i Elektro-bransjen. Skolen har egen nettplattform (Fronter) som er tilrettelagt for undervisning.

Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Sørlandets fagskole får studentene svært god oppfølging gjennom hele utdanningsløpet. Skolen har for det meste fast ansatte faglærere som vil være tilgjengelige for veiledning også utenfor timeplanfestet tid.

Send søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no

Lån og stipend

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke PC (ikke Mac) som du selv er adminstrator på, noen tegnelisenser/programmer (rimelige studentlisenser), lærebøker, studieturer og ekskursjoner.