Bygningsteknikk

Ved Sørlandets fagskole setter man studentene i fokus. Vi utdanner ledere med faglig oppdatert og grundig kompetanse slik at utdannelsen matcher de behovene som byggebransjen har i dag – og i morgen.

Hvem kan søke

1) Har du fag-/svennebrev i ett av disse fagene kan du søke om opptak på Bygg-linjen ved Sørlandets fagskole:

 • tømrer
 • maler
 • betongfag
 • murer
 • anleggsmaskinførerfag
 • andre relevante fagbrev innen fagrelaterte bygg og anleggsfag kan også vurderes i hvert enkelt tilfelle

2) Har du minst 5 års relevant praksis innen disse fagområdene kan dette kompensere for manglende fag-/svennebrev og du kan søke opptak på grunnlag av en realkompetansevurdering.

3) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svennebrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her finner du nasjonale regler for opptak til teknisk fagskoleutdanning

Jobbmuligheter

Som fagskoleingeniør innen bygg kan du jobbe innenfor en rekke felt:

Entreprenørbransjen

 • Prosjektledelse/ Byggeledelse
 • Anleggsledelse
 • Prosjektering
 • Kalkulasjon og anbudsberegning
 • Innkjøp
 • HMS/KS
 • Ferdigstillelse, dokumentasjon og service
 • Byggesøknader
 • Byggekontrakter

Rådgiverbransjen (Rådgivende ingeniør)

 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektering
 • Prosjektoppfølging

Salg/markedsføring

 • Teknisk salg
 • Prosjektoppfølging

Offentlig sektor

 • Saksbehandler i teknisk etat
 • Lærer i videregående skole (med tilleggsutdanning pedagogikk)
 • Lærer i teknisk fagskole (med tilleggsutdanning pedagogikk)

 

Studiets innhold:

Emneoversikt:

Redskapsfag

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Norsk
 • Engelsk

LØM-fag

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Markedsføring

Byggfaglige tema

 • Faglig ledelse
 • Bygg- og anleggskonstruksjoner
 • Tekniske installasjoner i bygg
 • Energi- og miljøeffektive bygg og anlegg
 • Dokumentasjonsforståelse og tegning
 • Materialteknologi
 • Geomatikk
 • Søknadsprosedyrer
 • Anbud og kontraktsrett
 • Kvalitetsstyring og HMS
 • Betongkonstruksjoner
 • Tre- og stålkonstruksjoner
 • Bygningsfysikk
 • Bygningsproduksjon/ byggeplassledelse
 • Kalkulasjon
 • Anleggsdrift
 • FDV

Fordypningstema

 • Betongkonstruksjoner
 • Tre- og stålkonstruksjoner

Studieplan for bygningsteknikk ved Sørlandets fagskole

Arbeidsformer

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen og er til enhver tid oppdaterte på elektroniske hjelpemidler (smartboard) slik at det meste av undervisningen blir digitalt tilgjengelig for studentene etter undervisningsøktene. IKT-verktøy brukes hyppig og vi er alltid opptatt av å få informasjon om krav og regler rett fra kilden (lovdata).

Skolen har egen nettplattform (Fronter) som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Sørlandets fagskole får studentene svært god oppfølging gjennom hele utdanningsløpet. Skolen har stor lærertetthet med faglærere som vil være tilgjengelige for veiledning også utenfor timeplanfestet tid.

Send søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no

Lån og stipend

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke PC, noen IKT-programmer (rimelige studentlisenser), lærebøker, studieturer og ekskursjoner.