Barsel- og barnepleie

Barsel- og barnepleie er en videreutdanning hvor du lærer å ta initiativ til å utføre målrettet pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, syke barn og ungdommer, og barn og ungdom med funksjonshemning, og pårørende. Du vil også opparbeide deg forståelse for barn og ungdoms fysiske og psykososiale behov og ressurser og forståelse for familie-sentrert omsorg.

Oppstart høsten 2018

Dette er et deltidsstudium over to år med en fast undervisningsdag pr uke og noen samlinger á 2-3 dager hvert semester.

Studiedager Barsel- og barnepleie

Uke 34, oppstartsuke over tre dager.

 • Tirsdag 21/ 8 kl. 10
 • Onsdag 22/ 8 kl. 08: 30 – 15: 00
 • Torsdag 23/ 8 kl. 08: 30 – 15: 00

Faste studiedager: Tirsdager kl. 08:30 – 15:00

To dagers samlinger:

 • Uke 39: tirsdag og onsdag (25. og 26. september).
 • Uke 43: tirsdag og onsdag (23. og 24. oktober).
  • 08:30 – 15:00

Bokliste

Se studieplanen.

Hvem kan søke?

For opptak til fagskoleutdanning i Barsel- og barnepleie kreves fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober. 

Aktuelle arbeidsfelt

Fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie kvalifiserer for arbeid:

 • På sykehus ved føde- og barselavdeling, nyfødtintensiv og barne- og ungdomsavdeling.
 • I kommunehelsetjenesten i avlastningsbolig for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne, barnebolig, mor/barn institusjon og helsestasjon
 • Med syke barn/ungdom og barn/ungdom med funksjonshemming i barnehage, asylmottak eller skole 
 • Som personlig assistent for barn/ungdom

Studiets innhold

Emne 1:  Grunnleggende kunnskap om helse- og oppvekstfaglig arbeid 
Emne 2:  Svangerskapet 
Emne 3:  Fødsel og barseltid
Emne 4:  Premature barn
Praksis:  Føde- og barselavdeling (3 + 7 uker)
Emne 5:  Barnesykepleie
Praksis:  Barnesykepleie (4 uker)
Emne 6:  Hovedprosjekt

Studieplan barsel- og barnepleie 

Arbeidsformer

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse. I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav der tverrfaglige problemstillinger fra arbeidslivet benyttes for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av Fronter.  Det legges vekt på skape godt læringsmiljø for studentene. 

Send søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no 

Lån og stipend

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra Statens lånekasse. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke semesteravgift, PC og Office program, lærebøker, studieturer og ekskursjoner.