Boklister tekniske fag

Bygningsteknikk for høsten 2019

Første året bygg:

Matematikk for fagskolen NKI ISBN 9788256272730

Formelsamling i matematikk Gyldendal ISBN 9788205384996

Fysikk for fagskolen NKI ISBN 9788256269518

Norsk for fagskolen NKI ISBN 9788256271207

Crossover NKI ISBN 9788256273751

Organisasjon og ledelse NKI ISBN 978-82-450-3208-6 (ny utgave aug 2019)

Økonomistyring NKI ISBN 9788256271436 (ny utgave ventes i slutten av august 2019)

Markedsføringsledelse NKI ISBN 978-82-450-3207-9 (ny utgave aug 2019)

Kalkulator Casio fx-CG 20 eller tilsvarende (16/8-19. Skolen har inngått en avtale med Casio Norge som gir 30% rabatt. Vent med å kjøpe kalkulator til oppstartsuka og få rabattkode her på skolen)               

                       

Følgende bestilles etter skolestart:              

Juridiske standarder for bygg og anlegg       Standard Norge         

Geomatikkboka          Byggesaken  

Geoteknikkboka         Byggesaken  

Grethes Hus 1 Revit   Grethes hus

 

Andre året bygg:            

Statikk og fasthetslære NKI ISBN 9788256271528

Bygningsproduksjon Byggenæringens forlag ISBN 9788280211682

Bygningsfysikk Byggenæringens forlag ISBN 9788280211583

                       

Følgende standarder bestilles etter skolestart:                    

NS-EN 1991-1-1 Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger        Standard Norge         

NS-EN 1995-1-1 Prosjektering av trekonstruksjoner           Standard Norge         

NS-EN 1992-1-1 Prosjektering av betongkonstruksjoner     Standard Norge         

NS-EN 1991-1-3 Snølaster    Standard Norge         

NS-EN 1993-1-1 Prosjektering av stålkonstruksjoner          Standard Norge

 

Nettressurser:

Dibk.no (Direktoratet for byggkvalitet)

Arbeidstilsynet.no

Lovdata.no

Tekna.no (nettbaserte kurs)

Sintef.no

Byggforsk.no

Skatteetaten.no

Standard.no

Nbef.no (Norges bygg og eiendomsforening)

Nfva.no (Norsk forening for vedlikehold)

Bygg.no (Byggeindustrien)

Radonlab.no

Nve.no (Norges vassdrags -og energidirektorat)

Dsb.no (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Ngu.no (Norges geologiske undersøkelse)

Regelhjelp.no

Holte prosjekt

Vegvesen.no

VA-normen

 

Elkraft for høsten 2019

Matematikk for fagskolen NKI ISBN 9788256272730

Formelsamling i matematikk Gyldendal ISBN 9788205384996

Fysikk for fagskolen NKI ISBN 9788256269518

Norsk for fagskolen NKI ISBN 9788256271207

Crossover NKI ISBN 9788256273751

Organisasjon og ledelse NKI ISBN 978-82-450-3208-6 (ny utgave aug 2019)

Økonomistyring NKI ISBN 9788256271436 (ny utgave ventes i slutten av august 2019)

Markedsføringsledelse NKI ISBN 978-82-450-3207-9 (ny utgave aug 2019)

Kalkulator Casio fx-CG 20 eller tilsvarende (16/8-19. Skolen har inngått en avtale med Casio Norge som gir 30% rabatt. Vent med å kjøpe kalkulator til oppstartsuka og få rabattkode her på skolen)  

Avvent anskaffelse av øvrige bøker til etter oppstart.

 

KEM for høsten 2019

Matematikk for fagskolen NKI ISBN 9788256272730

Formelsamling i matematikk Gyldendal ISBN 9788205384996

Fysikk for fagskolen NKI ISBN 9788256269518

Norsk for fagskolen NKI ISBN 9788256271207

Crossover NKI ISBN 9788256273751

Organisasjon og ledelse NKI ISBN 978-82-450-3208-6 (ny utgave aug 2019)

Økonomistyring NKI ISBN 9788256271436 (ny utgave ventes i slutten av august 2019)

Markedsføringsledelse NKI ISBN 978-82-450-3207-9 (ny utgave aug 2019)

Kalkulator Casio fx-CG 20 eller tilsvarende (16/8-19. Skolen har inngått en avtale med Casio Norge som gir 30% rabatt. Vent med å kjøpe kalkulator til oppstartsuka og få rabattkode her på skolen)

Avvent anskaffelse av øvrige bøker til etter oppstart.