Studiekostnad

Utdanning ved Sørlandets fagskole er gratis.

Studiemateriell som bøker, PC, aktuell programvare, kopiering, verneutstyr og ekskursjoner og eventuell studietur må du dekke selv.

Studier ved Sørlandets fagskole er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Studentrådet ved fagskolen har vedtatt at studentene skal ha kollektivt medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder (SIA). Dette gjelder både heltids- og deltidsstudenter. 

Det er en semesteravgift på 560.- som dekker medlemskap i ONF og SIA. (Et skoleår er to semestre.) Frist for betaling av semesteravgift er 1. februar og 1.september.

Semesteravgift betales til Sørlandets fagskoles Vipps eller til bankkonto 3201 29 26439. Studentkort utdeles eller blir oppdatert med oblat når avgift er vist betalt.