Studentdemokrati

Fagskolen vil i samarbeid med studentrådet legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for god studentvelferd. Studentrådet skal involveres i kvalitetsarbeidet ved skolen.Studentene velger hver høst representanter til studentrådet ved fagskolen. Studentrådet er klassenes talerør overfor styret og rektor. Gjennom studentrådet kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse. Studentrådet kan arrangere sosiale tiltak for studentene.

Leder for studentrådet er også studentenes representant i fagskolens styre.