Student-uttalelser

Her kan du lese uttalelser fra både nåværende og tidligere studenter på Sørlandets fagskole. Uttalelsene er sortert i forhold til fagretning.