SIA

 

En studentsamskipnad er en privat stiftelseslignende organisasjon regulert av lov om studentsamskipnader med tilhørende forskrifter

Formålet til organisasjonen er å arbeide for lik rett til utdanning for studenter ved universiteter, statlige høgskoler, vitenskapelige høyskoler samt andre utdanningsinstitusjoner innenfor høyere utdanning som er tilsluttet en studentsamskipnad.

Organisasjonen tar seg av studenters velferdsbehov og står for organiseringen av velferdstilbud som:

Studentboliger, studentkafeer, studentbarnehager, studenthelsetjenester, studentidrett, opplysningsvirksomhet

Les om SiA