ONF

Fagskolens studenttillitsvalgte har vedtatt at studentene skal ha kollektivt medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). Dette gjelder både heltids- og deltidsstudenter. 

ONF er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som jobber forå fremme fagskolestudenters interesser, vilkår og rettigheter overfor myndigheter og samfunnet for øvrig.

 

Les om ONF