Krav til PC

Studenten må disponere egen PC som studenten har administratorrettigheter til. PC må ha god plass på harddisk (minst 10 GB) til installasjon av nødvendig programvare. MAC viser seg dessverre å være lite hensiktsmessig på tekniske fag. For elektrofag skal PC være utstyrt med RJ-45 port til nettverkskort og WIN10.