Avkortning av ingeniørutdanning ved UIA

UIA har åpnet for avkortning av ingenørutdanning for fagskolekandidater

Klikk her for å se brev fra Høgskolen i Agder (nå Universitetet i Agder) angående avkorting av treårig ingeniørutdanning på grunnlag av teknisk fagskole.